Najnowsze wpisy

5 sierpnia 2014 - Sankcje sektorowe Zachodu. Pierwsza linia frontu * 6 czerwca 2013 - Amerykański gaz w Polsce zamiast rosyjskiego? * 16 marca 2013 - Globalne zagrożenia według amerykańskiego wywiadu * 2 lutego 2013 - Dzień Świszcza * 25 marca 2013 - Polsko-amerykański sojusz cybernetyczny * 28 stycznia 2013 - Już jutro o 15:30 spotkanie on-line z Sekretarz Stanu Hillary Rodham Clinton * 19 sierpnia 2014 - Migi-29 za F-16? Propozycje wsparcia Ukrainy * 30 stycznia 2014 - Sekretarz obrony USA w Polsce * 20 grudnia 2012 - Gen. Bogusław Samol na czele Korpusu Północno – Wschodniego * 4 sierpnia 2014 - Za dużo prywatnych dronów * Astrabit
logo
tweeter tweeter tweeter tweeter

Kiedy wielu lewicowych publicystów i działaczy społecznych lamentuje nad bezsensownym ich zdaniem prawem do posiadania broni, inni dyskutują nad ofensywnym wariantem zmian. Prawo do posiadania broni po strzelaninie w Newtown samo znalazło się pod ostrzałem.

Pomysł prokuratora generalnego stanu Arizona polega na tym, aby każda chętna szkoła oddelegowała jej dyrektora lub inną osobę na specjalne szkolenie. Osoba ta mogłaby w pomieszczeniu wyznaczonym w szkole przechowywać broń, której mogłaby użyć w sytuacji zagrożenia.

Inny pomysł to bezpłatne szkolenia dla pracowników oświaty organizowane przez stowarzyszenia obrońców prawa do posiadania broni. Kolejny to promowany przez Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki (NRA) pomysł pod tytułem: uzbrojony policjant w każdej szkole. Ten ostatni podobno nie cieszy się zbytnią popularnością.

Zmiany prawne jakie prawdopodobnie czekają Amerykę dotyczyć będą raczej rodzajów broni jakie będzie można kupić, oraz miejsc gdzie będzie ją można sprzedawać. Tego typu obostrzenia proponuje demokratyczna senator Dianne Feinstein.

Według USA Today liczba zwolenników zaostrzenia prawa do posiadania broni wzrosła w ciągu roku z 43 do 58 procent.

Pewne jest jedno, nie należy sprowadzać problemu do wymiaru zerojedynkowego. Głosy aby zupełnie zabronić posiadania broni są bezsensowne gdyż taką możliwość gwarantuje druga poprawka do konstytucji.  Absurdem z drugiej strony jest stwierdzenie, że do celów samoobrony statystyczny, przykładowy mieszkaniec spokojnego miasteczka w USA potrzebuje półautomatycznego karabinu. Zakaz posiadania przez cywilów 19 rodzajów automatycznej broni ofensywnej typu wojskowego obowiązywał bowiem w USA od 1994 do 2004 roku. Zakazu nie przedłużył ani Kongres „republikański” ani „demokratyczny”.

Jeżeli z jednej strony debaty padają postulaty ograniczenia dostępu do broni, dlaczego z drugiej nie powinny padać postulaty szerszego do niej dostępu? Samo podejście do problemu od strony ofensywnej wyraża sens powiedzenia „Guns don’t kill people, people kill people”. Jeżeli zawodzi prewencja a chory psychicznie, socjopatyczny morderca doskonale zaplanuje zbrodnię, liczyć się będzie jedynie reakcja przygotowanego (bądź nie) społeczeństwa. W tej sytuacji próba obrony własnego życia za pomocą przedmiotów życia codziennego może okazać się niewystarczająca.

 

Dodaj komentarz


*


1 × sześć =


Ministerstwo spraw Zagranicznych        Ambasada USA w Warszawie        Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej        EBE        Central Intelligence Agency        Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Kraków