Najnowsze wpisy

28 lipca 2014 - Więcej sił NATO na Wschodzie * 3 stycznia 2014 - Wałęsa: Obama nie spełnił rozbudzonych nadziei * 31 lipca 2014 - USA dozbroją Ukrainę? * 5 sierpnia 2014 - Sankcje sektorowe Zachodu. Pierwsza linia frontu * 19 sierpnia 2014 - Migi-29 za F-16? Propozycje wsparcia Ukrainy * 16 marca 2013 - Globalne zagrożenia według amerykańskiego wywiadu * 29 lipca 2014 - Na sankcje sektorowe ze strony UE za wcześnie. Co na to USA? * 25 marca 2013 - Polsko-amerykański sojusz cybernetyczny * 6 czerwca 2013 - Amerykański gaz w Polsce zamiast rosyjskiego? * 4 czerwca 2013 - Koniec wizyty Sikorskiego w Waszyngtonie * Astrabit
logo
tweeter tweeter tweeter tweeter

Przed kilkoma dniami szef Wspólnoty Wywiadów Stanów Zjednoczonych (US Intelligence Community) James R. Clapper przedstawił senackiej komisji ds. wywiadu sprawozdanie na temat oceny globalnych zagrożeń współczesnego świata. Sprawozdanie pt. „Worldwide Theat Assessment”  liczy 34 strony i dotyczy zagrożeń płynących z ciągle zmieniającego się świata.

Dokument składa się z dwóch głównych części – zagrożeń globalnych i regionalnych. Do tych pierwszych zalicza się te cybernetyczne, terroryzm i międzynarodową przestępczość zorganizowaną, proliferację broni masowej zagłady, zagrożenia związane z surowcami naturalnymi, kosmosem czy epidemiami i pandemiami.

Druga część obrazuje zagrożenia na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, Azji Południowej,  Afryce, Azji Wschodniej, Rosji i Eurazji, Ameryce Łacińskiej i Karaibach, oraz Europie.

Oprócz obaw co do działań Iranu i Korei Północnej, autorzy sprawozdania jasno stwierdzają, że najwięcej problemów kontrwywiadowczych sprawiają Stanom Zjednoczonym służby specjalne Rosji i Chin. Te dwa kraje zostały oskarżone o najbardziej agresywne działania związane ze szpiegostwem gospodarczym i przemysłowym. To również te kraje mogą w najbliższych latach stanowić zagrożenie dla programów kosmicznych USA rozwijając swoje zdolności „antysatelitarne”. Chiny w odróżnieniu od Rosji pozostają głównym konkurentem o światowe zasoby metali ziem rzadkich, których złoża na chwilę obecną monopolizują.

Pomimo tego, to Moskwa zajmuje jedną z większych części sprawozdania. Według autorów, rosnące niepokoje społeczne w Rosji dadzą się we znaki Władimirowi Putinowi i to już w nadchodzącym roku. Problemy ekonomiczne, frustracja społeczna, bieda, coraz bardziej agresywna polityka wobec opozycji, oraz ogromnej skali korupcja spowodują, że Putin będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami o wiele poważniejszymi niż kiedykolwiek podczas swoich dwóch poprzednich kadencji.

Kierunek polityki zagranicznej Kremla względem USA nie zmieni się znacząco od teraźniejszego. W dalszym ciągu nader wrażliwą kwestią będzie sprawa tarczy antyrakietowej, która zdaniem Rosji wymierzona jest w zmniejszenie jej potencjału odstraszania i odwetu nuklearnego. Zmieni się natomiast priorytet polityki zagranicznej w ogóle. Rosja będzie dążyć do zacieśniania relacji z krajami postsowieckimi. Przykałdem tych działań ma być unia celna z Białorusią i Kazachstanem, czy pomysł Unii Eurazjatyckiej.

Najważniejsze wnioski płynące z dokumentu dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej zawierają się w kilku zdaniach na temat rosyjskiego wojska. Zdaniem autorów plany modernizacyjne z 2008 i 2010 roku zmierzają do ograniczenia roli Rosji jako supermocarstwa zdolnego konkurować z NATO jako całością pomimo zachowania potencjału atomowego jako kluczowego. Chodzi raczej o taką reorganizację strukturalną i technologiczną, aby Rosja nadal pozostawała regionalnym mocarstwem, swoistym hegemonem wschodniej strony nieistniejącej już formalnie Żelaznej Kurtyny. Sprowadza się to do możliwości szybkiego reagowania w swojej strefie wpływów, oraz „szybkiego pokonania swoich mniejszych sąsiadów”. Autorzy pominęli w tej kwestii przykład interwencji gruzińskiej. 2013 rok będzie także rokiem kryzysów ekonomicznych na Białorusi, i „zmierzającej ku autorytaryzmowi Ukrainie”.

Jedyne dwa akapity odnoszące się do Europy i Unii Europejskiej dotyczą kryzysu w strefie euro, rosnących niepokojów społecznych, oraz cięć w budżetach obronnych, które osłabiają zdolności militarne krajów europejskich w ramach NATO.

 

KZ

Dodaj komentarz


*


8 − siedem =


Ministerstwo spraw Zagranicznych        Ambasada USA w Warszawie        Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej        EBE        Central Intelligence Agency        Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Kraków